Om oss / About us

Scroll down for English

Foreningen Deltic 

Kulturforeningen Deltic ble etablert i juli 2015 av fire lokalt baserte kunstnere: Nora Adwan, Mattias Arvastsson, Erna Skuladottir og Eleanor Clare. Foreningen har som mål å gi kunstnere mulighet til å utvikle sin kunstneriske aktivitet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Deltic har for hensikt å skape et fellesskap som omfatter medlemmer og kulturarbeidere fra Bergen, Norge og utlandet.

Prosjektrom og atelier 

Vi har fem faste studioer i bygningen. I tillegg har vi et stort prosjektrom og et lydstudio som det er mulig for andre kunstnere å bruke for å realisere og teste ut sine prosjekter.

Samtale og kritiske tilbakemeldinger er en viktig del av kunstnerisk arbeid. Derfor planlegger vi å holde samtaler og uformelle arrangementer rundt utviklingen av nye verker i prosjektrommet. Dette er ikke et tiltak for å holde utstillinger, men til å vise “work in progress” til det offentlig publikum. Hensikten er også å muliggjøre workshops og korte kurs i lokalet.

 

Deltic Organisation 

Deltic Arts Organisation was established in July 2015 by four local artists: Nora Adwan, Mattias Arvastsson,  Erna Skuladottir and Eleanor Clare. Deltic’s mission is to enable the development of artistic practice locally, nationally and internationally: to create a community whose members include cultural workers from Bergen, Norway and abroad.  Membership to the organisation is free, and is open to all who have an interest in the goals of the organisation, or who need the use of our facilities.

Project Space and studios

There are five studios in the building which are currently in use. In addition, we have a large project space and a sound studio, which artists can hire to realise their projects and find solutions.

Conversation and critical discussion are important keys to the development of work. We plan to hold discussions and informal events that contribute to the development of new work in the project space.  In this sense, it is not an exhibition space, but rather a place to show work in progress to an audience, and to offer workshops and short courses.